Adatvédelmi tájékoztató

 

Tájékoztatómnak az a célja, hogy látogatóim átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek és mi alapján. A közérthetőséget csak úgy látom biztosítottnak, ha a pontos jogszabályi előírásokat külön pontban sorolom fel. Ezt a tájékoztatás végén helyeztem el.

 

1.Az adatkezelő

 • Adatkezelő neve: Fűr-Kovácsné Kojnok Tímea E.V.
 • Képviseli: Fűr-Kovácsné Kojnok Tímea
 • Levelezési címe: 1209, Budapest, Kútföldi utca 1/a
 • Elektronikus levelezési címe: photo@kojnoktimea.com
 • Telefonszám: 20/387-2002
 • Adatkezelő honlapjának címe: kojnoktimea.com

 

2.Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 1. Hogyan kerülök kapcsolatba ügyfeleim személyes adataival?

3.1. Honlapomon elhelyeztem egy kapcsolatfelvételi űrlapot, amely segítségével ügyfelem fel tudja velem venni a kapcsolatot. Az űrlapon a nevet és az e-mail címet kérem megadni, valamint a személyes üzenetét. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem.

3.2.A fényképezést megelőző levelezéseink, beszélgetéseink során elkérem megbízóim számlázási nevét, címét és azt az e-mail címet, ahová elektronikus számlámat elküldhetem. Az adatokra azért van szükségem, hogy jogi kötelezettségeimnek eleget tegyek.

3.3.A fényképek (képmások) tárolásáról, őrzéséről, ennek időtartamáról külön tájékoztatom megbízóimat. Két példányban készítem el az adatkezelési tájékoztatót, amelynek egyik példánya megbízómnál marad, így biztosítva, hogy a későbbiek során egyszerűen és gyorsan tájékozódjon a lehetőségeiről, jogairól. Ehhez a tájékoztatóhoz elkérem a következő személyes adatokat: személyi azonosító adatok (név, születési hely és idő, édesanyja neve), valamint a kapcsolattartási adatokat (lakóhely és e-mail). A megfelelő tájékoztatás nyújtása jogi kötelezettségem és képesnek kell lennem annak igazolására, hogy ezt a kötelezettségemet teljesítettem. Az igazolást csak az írásbeli forma használatával látom biztosítottnak.

3.4.A fényképeket (képmásokat) kizárólag hozzájárulás alapján hozom nyilvánosságra. A tévedés kizárása érdekében ezt a hozzájárulást írásban kérem. A nyilatkozatot szintén két példányban készítem elő és az előző bekezdésben megjelölt személyes adatokat használom fel. A hozzájárulás megadása nem feltétele a fotózási szolgáltatásnak. Fényképet kizárólag a saját honlapomon és közösségi oldalaimon hozok nyilvánosságra, referencia képeim között. Minden más felhasználás külön megállapodást igényel.

3.5.A telefonon érkező megkeresések esetén nem rögzítek és nem tárolok személyes adatokat. Természetesen a telefonszám megjelenik a telefonom kijelzőjén, és bemutatkozás után ismerté válik a megkeresést indító személy neve. A telefonszámokat 14 nap után törlöm készülékemről. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem.

3.6. Facebook oldalamon érkező megkeresés esetén a megbízó nevét és nyilvános profilját láthatom. Amennyiben megbízóm kedveli oldalamat a nevén kívül a nyilvános profilját, nyilvános megosztásait és hozzászólásait látom, hozzájárulás alapján. A felület üzemeltetésének célja szolgáltatásaim népszerűsítése, és információk megosztása széles körben, gyors hírek közzététele. Az adatokat nem őrzöm, hiszem a felületen adminisztrátorként vagyok jelen, az oldal kedvelői rendelkeznek mindenről. Amíg az oldal kedvelője vissza nem vonja a kedvelését, vagy amíg vállalkozásom nem szünetelteti az oldalt, addig látható a kedvelő neve az oldal kedvelői között.  A hozzájárulást megszüntethető a kedvelés visszavonásával. A saját hozzászólások, nyilvános megosztások bármikor törölhetőek. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelése jogszerűnek számít.

3.7. Honlapom a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Néha kiemelek egy-egy bejegyzést az oldalon, ami azt jelenti, hogy fizetek érte, hogy még több emberhez eljussanak a bejegyzéseim. Ezekben az esetekben is látni fogom, ha az oldal kedvelői kedvelik vagy nyilvánosan megosztják a bejegyzést, a hozzászólásokat, hozzájárulás alapján.

Követő kódokat nem ágyazok be oldalamba, remarketing tevékenységet nem folytatok.

A személyes adatokat az előző bekezdésben felsorolt céloktól eltérő célra nem használom.

Hozzájáruláson alapul az adatkezelésem, ahogy feljebb is írtam, a következő tevékenységeknél:

 • honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről;
 • felismerhető magánszemélyt ábrázoló fényképfelvételek nyilvánosságra hozatala.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak megadása történt. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

A szolgáltás ellenértékének kiegyenlítésekor nyugtát, vagy ha megbízóm kéri számlát állítok ki. A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségem. Ha a kért adatokat megbízóm nem adja át, lehetetlen teljesítenem a vállalt szolgáltatást, ezért ennek az a következménye, hogy a fotózás elmarad.

A fotózás során készített nyers és kidolgozott képeket szerződéses jogalapon kezelem. Nyers képeket kizárólag a kidolgozott kész képek elkészültéig és átadásáig tárolom és őrzöm, azután törlésre kerülnek.

Meddig kezelem az adatokat?

 • Kapcsolatfelvételi űrlap: (név, e-mail cím): üzleti kapcsolat lezárásáig, de hat havonta felülvizsgálat történik
 • Fényképfelvételek tárolás (képmás): megállapodás alapján, külön írásbeli tájékoztatás erről a fotózást megelőzően.
 • Fényképfelvételek nyilvánosságra hozatala – a hozzájárulás visszavonásáig.
 • Számlázási név és cím: jogszabályban előírt ideig, ami nyolc év.

Az általam kezelt személyes adatokhoz kizárólag én férhetek hozzá. A megbízókról készült fényképfelvételeket szintén kizárólag én kezelem, beleértve az utómunka során elvégzendő feladatokat is.

4.Vállalkozásom egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

ATW Internet Kft., Székhely:1138, Budapest, Esztergomi út 66. fsz.1., Adószám: 13471868-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-736956, Telefonszám +36 1 6000 289, e-mail: info@atw.co.hu

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez).

5.Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

 1. Megbízóim jogai:

6.1.Hozzáféréshez való jog:

Megbízóim jogosultak tájékoztatást kérni arról, hogyan kezelem a személyes adataiakat, és mely adataikat kezelem. Másolatot is kérhetnek a kezelt személyes adatokról, amiért észszerű mértékű adminisztrációs díjat számolhatok fel. Ha elektronikus úton érkezett hozzám ez a kérelem, akkor az adatokat is így kell átadnom, mégpedig széles körben használt elektronikus formátumban.

6.2.Helyesbítéshez való jog:

A pontatlan, vagy hiányos személyes adatok módosítását, illetve kiegészítését kérhetik megbízóim, amit indokolatlan késedelem nélkül meg is teszek. Értelemszerűen a helyesbítés joga nem terjed ki a fényképfelvételek tartalmának módosítására.

6.3.Törléshez való jog:

Megbízóim kérhetik, hogy töröljem a rájuk vonatkozó személyes adatokat, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg is teszek. HA:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem,
 • megbízóm visszavonta a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, és nincs más jogalap a kezelésre,
 • megbízóm tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • jogellenesen kezelem a személyes adatait,
 • jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell stb.

Nem törlöm a kérelemmel érintett személyes adatokat, ha

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kell a személyes adat,
 • jogszabály írja elő a személyes adatok kezelését.

Ha a törlési kérelemmel érintett személyes adatokat már nyilvánosságra hoztam, megteszem az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy minden más adatkezelőt tájékoztassak megbízóm döntéséről. Az ellenőrizhetetlen megosztásokért, letöltésekért nem tudok felelősséget vállalni.

6.4.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben megbízóm korlátozhatja a személyes adatai kezelését, így például:

 • ha vitatja az adatok pontosságát, a tisztázásig;
 • ha jogellenes az adatkezelésem, de ellenzi az adatok törlését, helyette a korlátozást választja;
 • ha már nincs szükségem a személyes adatokra, de megbízómnak igen, jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez;
 • ha megbízóm tiltakozott az adatkezelés ellen, de úgy ítélem meg, hogy jogos indokaim elsőbbséget élveznek a tiltakozással szemben, a tisztázásig.

6.5. Az adathordozhatóság joga

Ez a jogosultság kizárólag az automatizáltan kezelt adatokra vonatkozik és csak azokra az adatkezelési műveletekre, amelyek alapja megbízóm hozzájárulása (kapcsolatfelvétel, időpontkérés ). Ezekben az esetekben a néven, e-mail címenkívül nem kezelek adatokat, ezért nem életszerű az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása. Természetesen, ha megbízóm kéri, továbbítjuk ezeket az adatokat az új adatkezelőnek. Élhetnek megbízóim ezzel a jogukkal a szerződéses jogalappal megalapozott adatkezelésem esetén is, amely sajátos tevékenységi körömben a fényképek kidolgozását és tárolását jelenti. Az erről szóló tájékoztatást közvetlenül a fotózás előtt adom át. A kidolgozott fényképek átadásra kerülnek megbízóim részére, másolatot csak abban az esetben őrzök, ha erről megállapodunk. Más adatkezelőkhöz való továbbítása azonban csak fenntartással lehetséges, a képeken fennálló szerzői jog miatt.

6.6.Tiltakozáshoz való jog

Megbízóimnak akkor van lehetősége tiltakozásra a személyes adatai kezelése ellen, ha közvetlen üzletszerzési céllal kezelem ezeket az adatokat, vagy profilakotást végzek. Ilyen nem fordulhat elő tevékenségi körömet tekintve, de ha mégis, megbízóm megtilthatja a személyes adatai kezelését. Tiltakozás esetén az adatkezelést megszüntetem. Tiltakozhat megbízóm akkor is, ha jogos érdekre alapoztam az adatkezelést, ilyen jogalap nem szerepel jelenleg adatkezelési műveleteim között.

6.7. Automatizált döntéshozatallal és a profilaklotással kapcsolatos jogok

Nem történik vállalkozásomnál automatizált döntéshozatal. Profilalkotással sem foglalkozom, ezért ezek a jogosultságok nem értelmezhetőek a fényképészeti szolgáltatás tekintetében.

 1. Panasz esetén:

Amennyiben vállalakozásom az adatkezelési elveket megsérti, megbízóim a bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per megbízóm lakhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvéyszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Megbízóim továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is ( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;postacím : 1530 Budapest, Pf.:5. ).

 1. Automatikus döntéshozatal:

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatok. Profilalkotást sem.

 1. A megfelelő biztonság:

Vállalkozásom megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatása ellen.  A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettem figyelembe:

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott nevet és e-mail címet hozzájárulási jogalap alapján kezelem, Az Európai Parlament és Tanács  (EU ) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a )pont-ja alapján.

A számlázási nevet, címet, és az elektronikus számla kiküldéséhez szükséges e-mail címet, számlázási kötelezettség teljesítése alapján kezelem, melyet az Európai Parlament és Tanács  (EU ) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. C) ÉS a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. ( bizonylatok megőrzési határideje ) ÉS az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §e ) ( számla kötelező elemei ) alapján határoztam meg.

A név, anyja neve, lakóhely és születési dátum és hely adatokat jogi kötelezettség alapján kezelem, az Európai Parlament és Tanács ( EU ) 2016/679. rendelet 5. cikk (2) bekezdés ( az adatkezelőnek képesnek kell lennie a rendeletnek történő megfelelő igazolására ) ÉS  6. cikk ( 1) bek. c) –alapján.

A fényképet (képmást), mint személyes adatot a szerződéses jogalap alapján kezelem, amelyet az Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016./679. rendelete 6. cikk (1) bek. A) és c) néha b) ÉS a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.tv. 2:48 § néha 6:58 §-ában foglaltak alapján határoztam meg.

A kidolgozott referencia képek bemutatását honlapomon, közösségi oldalaimon hozzájárulás alapján kezelem, Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016./679. rendelete 6. cikk (1) bek. A) és c) néha b) ÉS a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.tv. 2:48 § néha 6:58 § -alapján.

Facebook oldalam üzemeltetése alapján kezelt személyes adatokat hozzájárulás alapján kezelem, Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján